İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Arapça Öğretmenliği Lisans Programı


Arapça Öğretmenliği Lisans Programı, uluslararası standartlar ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği kriterlere uygun olarak hazırlanmış olup, öğretmen adaylarının Arapçalarının geliştirilmesi için gerekli donanımı kazandırmayı hedeflemektedir.

Arapça Öğretmenliği Programı, dilbilim, ikinci dil edinimi, çocuklara Arapça öğretimi, yabancı dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi alana dair temel bilgilerle öğrenciyi eğitmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Arapça konuşulan coğrafyadaki çeşitli kültürleri tanıyan, kendi kültürel değerlerini yabancılara aktaran, dört temel dil becerisini kullanıp öğretebilen, bilimsel araştırma becerilerine hakim ve etik ilkelere sahip örnek öğretmenler yetiştirmektedir.

Birinci yılı zorunlu hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıl olan Arapça öğretmenlik programı, meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır.

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ YETERLİLİKLERİ

  1. Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olur.
  2. Duygu ve düşüncelerini Arapça’nın kurallarına uygun biçimde doğru ve etkili aktarır.
  3. Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler ve materyaller tasarlar.
  4. Arapça öğretiminin yöntem ve uygulamasına ilişkin metot ve teknikleri kullanır.
  5. Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ İŞ OLANAKLARI 

  • Arapça öğretmenliği mezunları için kariyer seçenekleri fazladır. Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında yer alan devlet ve özel okullarda,
  • Arapça eğitimi veren dil eğitim kurslarında,
  • Bu içerikte yayınları olan yayınevlerinde,
  • Arapça yayın yapan radyo ve TV kanallarında editör, spiker, sunucu gibi pozisyonlarda çalışabilirler.
  • Bunların haricinde mezunlar dilerlerse uluslararası şirketlerde çevirmen olarak da çalışabilirler.
Bize Mesaj Gönderin