İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Türçe Öğretmenliği Lisans Programı


Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı, dört yıllık lisans öğretiminin sonunda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili biçimde kullanabilen, Türkçenin tarihi gelişimini, yapı ve şekil özelliklerini çok iyi bilen, Türkçe dersi öğretim programlarına hâkim, çağdaş öğretim yöntem, yöntem ve teknolojileri bakımından donanımlı, idealist Türkçe öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca öğretmen adayları için lisans programı öncesinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı imkânı da sağlanmaktadır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ YETERLİLİKLERİ

 1. Türkçe Öğretim Sürecini Planlama ve Düzenleme
 2. Dil Becerilerini Geliştirme
 3. Dil Gelişimini İzleme ve Değerlendirme
 4. Okul, Aile ve Toplumla İş Birliği Yapma
 5. Türkçe Alanında Mesleki Gelişimini Sağlama

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ İŞ OLANAKLARI

 • Mezunlarımız Türkçe öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları, özel okullar, yaygın eğitim kurumlarında istihdam edilebilmektedir.
 • Yabancılara Türkçe öğretmek üzere açılan merkez, kurs ve programlarda çalışma imkânı bulabilmektedir.
 • Devlet arşivlerinde,
 • Kütüphanelerde,
 • Özel televizyonlarda ve radyolarda,
 • Çeşitli dergi, gazete ve yayınevlerinde görev alabilmektedir.
Bize Mesaj Gönderin