İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programı 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Program, uluslararası standartlar ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) akreditasyon kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Program, öğretmen adaylarının İngilizcelerinin geliştirilmesi için dilbilim, dil edinim, yabancı dil öğretim yöntemleri gibi alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmakta ve öğretmen adaylarına İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmek için gerekli donanımı sağlamayı hedeflemektedir. Program, dâhilindeki seçmeli dersler ile öğrencilerin kültürel ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirme olanağı sağlar.

Bölümümüz, Yabancı Diller Eğitimi kapsamında ortaya çıkan farklı teorik yaklaşımların temel kuram ve yöntemleri konusunda gerekli bilgi sahibi olan ve bunu pratiğe geçirebilen; bu alanda bilimsel araştırma yapma konusunda gerekli bilimsel altyapıya sahip, farklı dillere, kültürlere ve eğitim sistemlerine eleştirel ve bilimsel yaklaşımlar geliştirecek genç öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Küreselleşen çok dilli ve çok kültürlü dünya düzeninin gerektirdiği ihtiyaçlara göre güncellenmiş bir eğitim müfredatı ışığında hazırlanan lisans dersleri, alanında deneyimli, eğitim bilimleri, eğitim teknolojileri, dilbilim, dil edinim teorileri, toplum dilbilim, edim bilim, batı dilleri edebiyatı gibi Yabancı Diller Eğitimi’nin pek çok alt dalında uzmanlaşmış, gerektiğinde uzaktan eğitim verebilecek teknolojik bilgi ve donanıma sahip bir akademik kadro tarafından verilmektedir.

Üniversitemizin yurtdışında bulunan pek çok üniversite ile ERASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşması bulunmakta olup, bu ikili anlaşma ile öğrencilerin mesleki alanlarında gözlem yapmaları ve kendilerini geliştirmelerine imkan sunar.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programının eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Programın başarı ile tamamlanabilmesi için 240 AKTS kredisinin ve 2.00/4.00 not ortalamasının sağlanması gerekmektedir.

Program dili İngilizce ve Türkçe olması nedeniyle bir yıllık hazırlık eğitimi vardır. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler lisans programına kayıt yaptırırlar.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ YETERLİLİKLERİ 

 1. Yabancı dilde konferansları ve radyo-TV konuşmalarını anlama,
 2. İngilizceyi akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşma,
 3. Konuşma esnasında ağızdan çıkan sözcüklerin anlaşılır ve doğru bir şekilde telaffuz edilebilmesi,
 4. Yabancı dili konuşurken yaptığı hataları düzeltebilme,
 5. Karşılıklı soru-cevap tekniği kullanmada yabancı dilbilgisi açısından yeterli olma,
 6. Dilbilim açısından gerekli ve yeterli bilgiye sahip olma,
 7. İngilizcenin dilbilgisini çok iyi bilme,
 8. Yabancı dilde mesleki ve diğer yayınları okuyup anlayabilme,
 9. Yabancı dilde yazılı iletişimi kolay ve doğru bir şekilde yapabilme,
 10. İngilizce’nin edebiyatı konusunda yeter bilgiye sahip olma,
 11. İngilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıma,
 12. Sınıf içinde öğrencilerin yalnızca İngilizce konuşmalarını sağlama,
 13. Metin işlerken sorun olan telaffuzların öğretimine ağırlık verme,
 14. Derslerde telaffuz öğretimini ayrı bir öğretim etkinliği olarak işleme.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İŞ OLANAKLARI

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce öğretmenliği yapma fırsatı,
 • Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmeniz durumunda, üniversitelerde öğretim elemanı olarak istihdam edilme fırsatı,
 • Dünyanın farklı ülkelerindeki dil okullarında İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme imkanı,
 • Ulusal ve uluslararası şirketlerde çevirmen, rehber, yönetici, temsilci, editör gibi geniş iş imkanları,
 • Eğitim politikaları ve planlaması, müfredat geliştirme, materyal geliştirme ve değerlendirme ile öğretmen eğitimi gibi alanlarda çalışma imkanı.
Bize Mesaj Gönderin