İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Sosyal Hizmet Bölümü


Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Toplumdaki eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri sistemli bir şekilde anlamak, neden ve sonuç ilişkilerini sorgulamak ve bireylerin karşılaştıkları engelleri asgariye indirmek üzerine kuruludur.

Gelir eşitsizliklerinden farklı bakım ve yardım ihtiyaçlarına kadar birçok kişisel ya da toplumsal sorun, yalnızca gönüllülerin, ailelerin ya da tanıdıkların yardımıyla çözülemez. Sosyal hizmet uzmanı birey, grup, aile ve toplumların refahını ve iyilik halini arttırmak için çalışmalar yürütür. Bu amaçla birey, grup ve ailelerle uygulamalar yapar; toplumu ve sosyal politikaları dönüştürmeye çalışır. Sosyal hizmet en temelde insan onuruna ve farklılıklara saygıyı, güçlendirmeyi ve sosyal adaleti temel alır, değişimin öncüsü olur.

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Sosyal hizmet kuramlarını bilirler ve uygulamaya aktarmaya hazırdırlar
 • Birey, aile, grup, kurum ve toplumla mesleki uygulamalar yapabilirler
 • Karmaşık sosyal sorunları çözmek için çalışır, sosyal adaletsizlikle mücadele ederler
 • Uygulamaları ile bireye ve çevreye müdahale eder, bireylerin çevreye uyumunu desteklerler
 • Etkililiği kanıtlanmış yöntemleri kullanarak değişim sürecini planlar, olumlu yönde değişimin öncüsü olurlar
 • Sosyal politikaları planlarlar ve geliştirirler
 • Araştırma yaparlar ve uygulamalarını etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış uygulamalar üzerine temellendirirler
 • Sosyal hizmetin etik değerlerine uygun hareket ederler
 • Her bireyin değerli ve biricik olduğuna inanır, farklılıkları zenginlik olarak görürler
 • Diğer meslek grupları ile ekip çalışması yapar, meslek grupları arasında koordinasyonu sağlarlar
 • Teknolojiyi meslek hayatlarında etkin kullanırlar
 • Mesleki gelişimlerini hayat boyu sürdürür, öğrenmeye devam ederler
 • Kısaca sosyal hizmet mezunları daha güzel bir dünya için profesyonel yöntemlerle çalışan meslek elemanlarıdır.
İş Olanakları Nelerdir?

Sosyal hizmet eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra sosyal çalışmacı unvanını alan bireyler; kazandıkları iletişim becerisi, sorun çözme becerisi, veri toplama ve analiz etme becerisi, gereksinim ve kaynakları değerlendirebilme becerisi, kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisi ve eleştirel düşünebilme becerisi ile insanı odak alan ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel kurumlarda sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı unvanıyla istihdam edilmektedirler. Ülkemizde temelde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Bize Mesaj Gönderin