İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Çeviribilim Bölümü


Çevirmenlik yirmi birinci yüzyılda farklı kültür ve uzmanlık alanlarını kapsayan, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı kültürlerarası bir iletişim uzmanlığına dönüşmüştür. Programın amacı ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalıştırılmak üzere tercih edilen, hem İngilizce hem de Türkçe dillerini üst düzeyde kullanan sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir. Bunun yanında ülkemizin Orta Doğu ve Arapça konuşan diğer bölge ülkeleriyle siyasî, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda ilişkileri ve ortak faaliyetleri son yıllarda oldukça artmıştır. Bölgesel ve uluslararası düzeyde giderek artan bu ilişkiler, Arapça yazılı ve sözlü çevirmen ihtiyacını karşılayacak çevirmenler yetiştirmeyi kaçınılmaz bir ihtiyaç haline getirmiştir.

Çeviribilim Bölümü Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Küresel dil hizmeti sektörünün gerektirdiği yeti ve becerileri kazanabilir.
 • Uygulamalar yoluyla çevirinin disiplinlerarası doğasını tanır.
 • Çeviri ve dilin ayrılmaz parçası olan farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Günümüzde dil hizmeti sektörünün olmazsa olmazı bilgisayar destekli çeviri ve terimce araçları ile standart ofis yazılımlarını kullanabilir.
 • Çeviri amaçlı araştırma tekniklerini öğrenir.
 • Kaynak ve erek dilde, metnin amacına uygun, doğru metin türü bilgisiyle çeviri yapabilir.
 • Geçmişten günümüze çeviri kuramlarını tanırken, kuramın uygulama ve eleştiriyle bağlarını kurabilir.
 • Alanındaki yenilikleri takip eder.
 • Hızlı ve etkili bir biçimde araştırma yapabilir.
 • İnisiyatif sahibi, zengin hayal gücüne sahip, entelektüel merakı ve yüksek motivasyonu olan çevirmen adayı olarak yetişir.
 • Baskı altında, bireysel olarak ya da bir ekip içinde, tutarlı bir biçimde çalışabilir, çok kültürlü iş ortamına uyum sağlar.
 • Anadile her yönüyle mükemmel derecede hakimdir.
 • Birinci yabancı dili C2 seviyesinde, ikinci yabancı dili C1 seviyesinde öğrenir.
 • Ekonomi, finans, hukuk, teknik ya da bilimsel alanlarda bilgi sahibi olur ve doğru terimleri seçebilir.
İş Olanakları Nelerdir?

Mütercim Tercümanlık (Arapça) Programı mezunları aşağıdaki kurumlarda iş imkanı bulabileceklerdir:

 • Başbakanlık Enformasyon Daire Başkanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 • Anadolu Ajansı
 • Türkiye’de akredite olmuş yabancı diplomatik misyonlar
 • Özel radyo ve televizyon kuruluşları
 • Gazete, ajans ve yayınevleri
 • Bankalar
 • Uluslararası ticaret ve taahhüt hizmetleri veren özel şirketler
 • Çeviri büroları
 • Savunma sanayi alanında çalışan şirketler
 • Emlak pazarlama şirketleri

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Programı mezunları aşağıdaki kurumlarda iş imkanı bulabileceklerdir:

 • Dil hizmeti ve çeviriye gereksinim duyan özel ya da kamu kurum ve kuruluşları (bakanlıklar, belediyeler, bankalar, vb.)
 • Uluslararası kuruluşlar (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.)
 • Uluslararası veya ulusal ölçekte dil hizmeti veren şirketler
 • Reklam şirketleri
 • Yayınevleri
 • Teknik metin yazarlığı gereksinimi duyan üretim ve dokümantasyon şirketleri
Bize Mesaj Gönderin