İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Felsefe Bölümü


Felsefe bölümünün temel ilkesi bilgisiz düşünce ve düşüncesiz bilginin eksik kalacağıdır. Bu nedenle geçmişte temel sorunların nasıl ele alındığı, bunların sorun olma süreçleri kadar, bu sorunlara verilen cevaplar; bu cevapların farklılık sebeplerini kavramak günümüzde klasik sorunların yeni görünüşleri kadar, günümüze özgü sorunları açığa çıkarmak da önem arz etmektedir.

Felsefe Bölümü Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Metinlerle ve insanlarla yazılı-sözlü olarak düzeyli iletişim kurma yetkinliğine sahip olma.
 • Diğer kültür ve medeniyetlerle irtibat kurabilme
 • Sorunlara farklı perspektiften bakabilme
 • Sorunlara çözüm teknikleri geliştirip sunulan teklifleri eleştirel bir şekilde değerlendirebilme
 • Dünya tarihindeki gelişmeleri anlamlandırabilme
 • Günlük siyasi, ekonomik, sosyal etkinlikleri farklı perspektiflerden değerlendirebilme
 • Varlık-Bilgi-Değer gibi temel sorunların, hayat içinde ve hayat için mana ile ehemmiyetinin farkında olma
 • Düşünme ve konuşma konusunda tutarlı olma
 • Yapılan konuşma ve faaliyetleri tutarlılık yönünden değerlendirebilme
İş Olanakları Nelerdir?
 • Felsefe öğrenimi size, etkin iletişim kurma; görüşlerini sözlü, yazılı, görsel kanallarla etkin bir biçimde sunabilme gibi çok sayıda önemli yetkinliği kazandırmakta eşsizdir.
 • Bu yetkinliklerle donanan mezunlarımız yayıncılıktan gazeteciliğe, reklam yazarlığından eğitim danışmanlığına, insan kaynakları yönetiminden felsefî danışmanlığa entelektüel birikim gerektiren hemen hemen tüm alanlarda iş imkânlarına sahip olmaktadırlar.
 • Öğrencilerimiz, ayrıca seçmeli derslerinin bir bölümünü Sosyoloji ve Psikoloji dersleri arasından seçerek Milli Eğitim Bakanlığının sınavlarına girip, felsefe grubu öğretmeni olarak atanabilirler.
Bize Mesaj Gönderin