İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

İlahiyat Fakültesi


"İlahiyat Fakültesi, ülkemiz yükseköğretim sisteminde ilahiyat fakültelerine denk bir fakülte olup mezunları ilahiyat fakültesi mezunları ile aynı haklara sahiptir. Müfredatı "Temel İslam Bilimleri"ne yoğunlaşan bu programın eğitim öğretim dili kısmen Arapça kısmen Türkçe’dir. Hedef kitlesi ve programları itibariyle uluslararası bir nitelik taşıyan fakültemizin "Uluslararası İlahiyat Programı"nda Arap dünyasının ve ülkemizin seçkin öğretim elemanlarının ders verdiği "Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı" bulunmaktadır. Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı ve Batı ülekelerinin din, kültür, sanat ve düşünce anlayışlarını anlamaya yönelik seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak zenginleştirilmektedir."

İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
 • Akademik araştırma yapabilecek ve kendini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahiptir.
 • Bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini öğrenir.
 • Farklı dinlerin ve dini akımların teolojik ve kuramsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini bilir.
 • Mesleki uygulama alanlarını tanır ve uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilir.
 • Kazandığı bilgi ve yöntemleri, muhatabının düzeyine uygun tarzda yazılı ve sözlü olarak etkili şekilde aktarım becerisine sahiptir.
 • Din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından, bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlıdır.
 • Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.
 • Dini, ahlaki ve toplumsal değerlere duyarlıdır. Mesleki ehliyet ve temsil yeteneğine sahiptir.
İş Olanakları Nelerdir?
 • Üniversitelerde akademik personel olma imkanları bulunmaktadır.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din görevlisi vb. hizmetlerde bulunacak personel olabilirler.
 • Pedagojik formasyon öğrenimini tamamlamak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.
Bize Mesaj Gönderin